Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội gặp mặt chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ các thời kỳ.