Về chúng tôi

HAPCO

Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội tiền thân là Nhà máy In Sách giáo khoa – trực thuộc Bộ Giáo dục, được thành lập vào ngày 09/09/1975 theo Quyết định số 644/QĐ-GD của Bộ trưởng Bộ Giáo dục…

Dịch vụ cốt lõi

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nhận in và xuất bản các loạisách như sách giáo khoa, sách tham khảo các loại sách khácTư vấn,thiết kế vàin báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì, và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội

Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm

Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanhKinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa..

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

HAPCO VÀ NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

Tin tức mới nhất

TIN TỨC – SỰ KIỆN