Dịch vụ in

Chuyên dịch vụ in sách giáo khoa, poster, báo tạp chí, lịch sách giáo khoa, sách tham khảo các loại sách khác

Văn phòng phẩm

Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm

Thiết bị ngành in

Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in

hapco thue xuong hinh anh

Thuê bãi, xưởng

Cho thuê kho bãi nhà xưởng phục vụ cho sản xuất kinh doanh