CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
Tổ 60, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Mọi chi tiết xin mời liên hệ với chúng tôi:

Điện thoại: 04.39680296
Fax: 04.38833786
Email:Hapco.printing@gmail.com

Ban Giám đốc:
Giám đốc: Mr. Ngô Quang Thân
Phó giám đốc: Mr. Ngô Đắc Nam