Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội tiền thân là Nhà máy In Sách giáo khoa – trực thuộc Bộ Giáo dục, được thành lập vào ngày 09/09/1975 theo Quyết định số 644/QĐ-GD của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Ngày 12/09/1995, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ra quyết định 3268/QĐ-GD&ĐT về việc chuyển Nhà máy In Sách giáo khoa trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục.
Ngày 29/3/2004 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ra quyết định số 1576/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc chuyển Nhà máy in Sách giáo khoa thuộc Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại Tp. Hà nội. Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại Tp. Hà nội chính thức hoạt động theo mô hình mới từ ngày 20/04/2004.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty như sau:
In sách giao khoa, sách khác, báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;
Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;
Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa.
hằng năm Công ty đã hoàn thành
Trong quá trình phát triển, nhờ sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên nên Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, tiêu biểu như
Năm 1992: Huân Chương Lao động hạng 3
Năm 1997: Huân Chương Lao động hạng Nhì
Năm 2002: Huân Chương Lao động hạng Nhất
Năm 2008:Huân Chương Độc lậo hạng Ba

Mọi chi tiêt liên hệ
Tên gọi: Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế: Ha Noi Textbooks Printing Joint – Stock Company.
Tên viết tắt: HAPCO .,.JSC.
Địa chỉ: Tổ 60 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 39 680 296 Fax: (84-4) 38 833 786