Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và bán niên của Công ty cho năm tài chính 2022

Ngày 29 tháng 06 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm cho năm tài chính 2022

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *