Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tờ trình tại đại hội

Báo cáo tại đại hội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *