DỊCH VỤ IN CHUYÊN NGHiỆP

  • Nhận in và xuất bản các loại  sách như sách giáo khoa, sách tham khảo các loại sách khác
  • Tư vấn,  thiết kế và  in báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì, và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội
Xem chi tiết

CUNG CẤP ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG PHẨM CHÁT LƯỢNG

Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm

Xem chi tiết

XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN, ẤN

  • Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh
  • Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa.
Xem chi tiết

ĐỐI TÁC